FANDOMShinada Pam jambayo ambe wamwa na solan tiku na Vanuatu, Efateh. 

Al yika yunga nini wi be ya jamia.

Sindola wi be funti chechu eno nong rata laila .

Bai tipikwe ai kwevu na joka. tipikwe: 

Tipunti (PM) na Vanuatuan kwi soi punan yin leo 

Al nong rata jo  amundau kwambe na baisa.