FANDOM


Toki-Ponaka

Toki Ponaka (Toki Pona) sadoka na zasipuno be Sonyah Leng (Sonja Lang) henje ya. Yu kwi keja ya yuka ya le ajanjake nyeno.Senka na yuka za kaya chau kano “Yuka Nen”. 

Kayanyo na Toki-Ponaka weron kavu 120 yanyo wechu yuka shi Faransaka, Ingilka, Hanka, Esperantoka, Nedaraka, Karatulka ai Nihonka. Ya le kwakasa 14 sisi: milka 5 ai kaika 9. Vasadong karen. Sanombe janja zenu kaya be yanyo sano. Sinka kwiva eom kwivang nong laila.

Sadoka wau osado eno jansa aje na uweka, eno za Ijanah noza atoje na Sapir-Worof (Sapir-Whorf) ai eno chuka jevu na ihai wivang.

Al tengi henyun sadoka nyeno wau lau.