FANDOM


Pyoyam

Pyo wamwa yam funto wan ya yunkule chunda chu shina la musko na Yanyun.

Al nong jo ata ya denu kura, esto chumun al kwi la kakwan ya tachu 1665 haita sivu na tiro 300 eom 400.

Tiro yeku ya la tonsin ge.

La abas na meltiro na 19 lo ya rata le tumwan na wanayo 40.000. Tau lo ya wengi 16.500 sisi. Tonto ya kura tonsin shai lo, ya denu monyun ze ninitiro siwi.